Om Luna

Vuggestuen Luna er en forholdsvis lille vuggestue med kun 33 børn, fordelt aldersintegreret på 3 stuer, med 11 på hver stue. Størrelsen giver mulighed for at skabe nærvær med børnene på en helt særlig måde. Vi plejer at sige, at "alle kender alle", hvilket er vigtigt for os. Vi har et nærværnede og anerkendende fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel, samt et stærkt og værdifuldt forældrepartnerskab. 

Vi bor i stuen af en fin etageejendom, som udover de 3 børnestuer, også byder på garderober/gangareal (med bl.a. sansegynge), et atelier, et rytmikrum, 2 mindre aktivitetsrum (tilknyttet stuerne), nyrenoveret legeplads, kontor, personalerum, og fuldt forplejningskøkken. Vuggestuen åbner dørene klokken 7.00 og lukker dem igen kl. 17.00.

Vores køkkenassistent laver dagligt børnenes mad af overvejende økologiske madvarer og senest måling viste en økologiprocent på 91,4% (jan. 2015). At vi ikke når de 100% skyldes hovedsageligt, at det ikke er muligt at skaffe økologisk fisk til rimelige priser, samt varierende i art. TIlgengæld får vi forskelligt kvalitetsfisk fra Skagenfisk hver uge.

I Vuggestuen Luna består det pædagogiske personale af uddannede pædagoger, pædagogmedhjælpere, lønnede pædagogstuderende og en køkkenassistent. Derudover har vi også en rengøringsassistent og en gårdmand. Om eftermiddagen har vi en ungarbejder der rydder op inden vi lukker, så det pædagogiske personale har færre praktiske gøremål, hvilket frigiver et øget fokus på børnene.