Læreplaner
Publiceret den 16. december 2015

1. Barnets alsidige personlighedsudvikling

Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. I Luna handler det for os om at skabe et trygt og anerkendende miljø, hvor barnet mødes af positive og motiverende voksne, der giver barnet plads, rum og lyst til at udfordre sig selv og sin naturlige nysgerrighed.

 

Forudsætninger

·         At de voksne får skabt nogle trygge rammer og anerkendende miljø for barnet(feedback på oplevelser frem for overfladisk ros)

·         At de voksne er lydhøre, responsive og går i dialog med barnet

·         At de voksne er åbne, engageret og motiverende i mødet med barnet

·         At de voksne er rollemodeller

·         At de voksne er lydhøre overfor barnets behov/ønsker

·         At de voksne udviser troværdighed

Konkretisering

·         Italesættelse af følelser (ex. når barnet er ked af det, sur, vred etc.)

·         Præsentere barnet for en varieret hverdag, udfordre barnet, udforske naturen og tage på ture.

·         Dele op i mindre grupper – kan give plads og ro

·         Barnet får lov at sætte spor fx ved at have billeder af familien på sin stue

·         Barnets initiativer støttes af de voksne

Mål

·         At kunne udtrykke og håndtere forskellige følelser

·         At udvikle barnets  nysgerrighed og motivation  til at udfordre sig selv

·         At barnet får et højt selvværd

·         At kunne udsætte egne behov

2. Kulturelle udtryksformer og værdier

I Luna betyder kulturelle udtryksformer og værdier for os, at vi har en forståelse og viden om egen og andre kulturer. Vi arbejder aktivt med planlægningen af kulturelle aktiviteter og oplevelser, for at styrke børnenes interesse. Vi fejrer fast højtider som fødselsdag, jul og fastelavn.

 

Forudsætninger

·         Skabe rum hvor der er mulighed for at udfolde sig

·         De voksne skal så vidt muligt skabe rummelighed

·         Der er mulighed for at udtrykke sig kulturelt, i form af at tegne, male, bygge mm.

·         At vi er medmenneskelige og har åbenhed over for forskellige kulturer

 

Konkretisering

·         Der er fokus på barnets alder, behov og mulighed for fordybelse

·         At der er forskellige materialer til rådighed (bestræber os altid på, at der er materiale til kreativ udfoldelse med børnene såsom pensler, papir, maling mm.)

·         At vi tilbyder barnet kulturelle oplevelser (f.eks. musik, bibliotek, film, børnelitteratur)

·         Fokus på og åbenhed omkring traditioner i form af jul, fastelavn, påske mm.

 

Mål for indsatsen

·         Det enkelte barn begynder at få en forståelse for sin egen og andre kulturer

·         At barnet udvikler sin fantasi og kreativitet 

·         Bidrage til barnets legekultur og kulturelle oplevelser  

3. Krop og bevægelse

I Luna betyder læreplanstemaet ’krop og bevægelse’ at, børnene bliver bevidste om egen krop og brugen af den. Vi vil at barnet udvikler sine kropslige kompetencer i en hverdagssammenhæng i Luna. Vi arbejder aktivt mod at barnet udvikler en nysgerrighed og har interaktion med den fysiske såvel som den sanselige verden.

 

Forudsætninger

·         At vi italesætter kroppen

·         At vi afprøver kroppens funktioner

·         At vi giver plads og mulighed for at udfordre kroppen: Grovmotoriske (fx bevægelseslege, forhindringsbaner mm.) og finmotorisk (fx brug af bestik)

·         At skabe trygge rammer for at udfolde sig.

·         At vi tilbyder rytmik, dans, ture og kropslige aktivitetsforløb.

 

Konkretisering

·         At barnet lærer at tage tøj på og af

·         At barnet lærer at kravle op og ned af stole og pusleborde

·         At barnet lærer at hælde op i glas og bruge ske, kniv og gaffel

·         At barnet tilbydes mulighed for kropslig udfordring.

 

Mål for indsatsen

·         Børn der har kendskab til egen krop (f.eks. legemsdele og funktioner)

·         Børn der kan lide at udfordre kroppen. (hoppe, danse, klatre osv.)

·         Børn der mærker deres krop og kan sanse omverdenen. (f.eks. er jeg sulten? er det koldt eller varmt?)

·         At fremme barnets grov- og finmotoriske udvikling.

·         Børn der er selvhjulpne.

·         Børn der kan hjælpe og understøtte hinanden.   (f.eks. tage tøj på/af, På legepladsen, skubbe hinandens trækvogne, hjælpe hinanden op af trapper osv.).

4. Sproglig kompetence

I Luna betyder sproget for os, at vi medvirker til at gøre barnet i stand til at udtrykke sig kropsligt og sprogligt. Vi lærer barnet at sætte ord på handlinger og følelser for at kunne anerkende det i dets sproglige udvikling. Det gør vi ved, at have dialog med barnet, ved at lytte, bruge børnetegn, italesætte og ved at stille spørgsmål. Vi er i denne proces opmærksomme på, hvordan vi bruger vores omgangstone, kropssprog og mimik for at støtte barnet i dets sproglige udvikling.

 

Forudsætninger

·         At vi er engagerede og nærværende, når vi er sammen med barnet

·         At vi sætter ord på egne og barnets handlinger

·         At vi ser, hører og forsøger at forstå barnet

·         At vi giver rum, tid og plads til det enkelte barn

·         At vi er nysgerrige og spørgende over for barnet

·         At vi er positive rollemodeller over for barnet i hverdagen

 

Konkretisering

·         At vi læser, fortæller historier og benytter rim og remser for at stimulere barnet sprogligt

·         At vi synger med fagter, danser og leger med barnet

·         At vi benytter børnetegn med barnet

·         At vi tager på ture for at stimulere sproget f.eks. til biblioteket og i teateret

·         At vi opdeler børnene i små grupper for at give det enkelte barn mulighed for at udtrykke sig sprogligt

·         At vi undgår at irettesætte barnet, når det ikke udtrykker sig sprogligt korrekt, men gentager sætningen korrekt og imødekommer, det barnet ønsker at udtrykke

 

Mål med indsatsen

·         At barnet lærer at kommunikere med andre børn og med voksne

·         At barnet formår at kende forskel på de voksne som det omgås med i Vuggestuen Luna

·         At barnet får et alderssvarende kendskab til farver, former og tal

·         At barnet kender de nærmeste familiemedlemmer

·         At barnet lærer at indgå i relationer og kan kommunikere med hinanden

·         At barnet ved hjælp af krops- og det talte sprog har mulighed for at løse konflikter

5. Natur og naturfænomener

Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskeligt vejr og landskaber, styrkes deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. I Luna har vi stor fokus på at være ude hver dag i alt slags vejr, for at give barnet fornemmelse for årets gang, og mulighed for at opleve naturfænomener.

Forudsætninger

·         At vi giver barnet mulighed for udeliv, og for at erfare naturen på egen krop

·         At vi som voksne viser barnet naturen og er gode rollemodeller

·         At barnet har tøj til alt slags vejr

·         At vi som voksne har en grundlæggende viden om natur og naturfænomener

 

Konkretisering

·         Vi går ud i alt slags vejr

·         At vi stiller et krav til forældrene om, at have det rette tøj til barnet i garderoben efter årstiden

·         At vi går på tur til forskellige destinationer, f.eks. Fælledparken, den lokale dyrehandel, Kildevældsparken, Hareskoven med s-tog mm.

·         At vi planter med børnene både ude og inde

o   Vi har en plantedag om året, hvor alle børn tager en plante med og får den plantet i plantekasserne på legepladsen.

o   Vi planter karse eller andre spirrer i foråret.

·         At vi sætter ord på vejret

·         At vi har iPad med til at tage billeder og slå op omkring dyr og natur

·         At vi finder dyr i naturen vi kan kigge på, snakker om hvordan de lever og lærer barnet respekt for naturen

·         At vi giver barnet plads til at eksperimentere med naturen, f.eks. hoppe i vandpytter, lege med mudder, og samle dyr op

·         At vi finder ting i naturen der kan bruges til videre projekter, f.eks. sten, grene, blomster.

 

Mål

·         At barnet finder glæde ved naturen og har lyst til at være i den

·         At barnet oplever naturen på egen krop

·         At barnet er nysgerrigt på naturen

·         At de lærer at have respekt for naturen

6. Sociale kompetencer

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. I Luna handler sociale kompetencer for os om, at lære børnene at indgå i venskaber og sociale fællesskaber med hinanden, både nu og i fremtiden. Børnene skal lære at indgå i samspil med hinanden og opnå forståelse for de sociale koder, bl.a. at give plads til hinanden og at bidrage aktivt til de sociale fællesskaber.

Forudsætninger

·         At vi som voksne giver tid, og skaber rum og plads til at venskaber kan udvikle sig

·         At vi som voksne hjælper børnene til at lære at forstå hinandens behov

·         At vi som voksne er gode rollemodeller og inspirerer børnene til at indgå i fællesskaber

 

Konkretiseringer

·         At vi sørger for at organiserer os i mindre grupper, der giver plads til det enkelte barn

·         At vi i talesætter fællesskabet

·         At vi øver at vente på tur

·         At øve at børnene kan give sangkufferten videre til det næste barn

·         At vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden, f.eks. med at komme op at stå, giver sutten til de små, og hjælper hinanden med tøjet

·         At vi hver morgen snakker om hvem der er kommet i vuggestue og hvem der mangler

·         At vi opfordrer til at sige ”godmorgen” og ”farvel” til hinanden

 

Mål for indsatsen

·         At børnene hjælper hinanden

·         At blive og være en god kammerat

·         At kunne forstå andres behov